การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี