การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดสระบุรี