การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การวางหมุดหลักฐานการระดับ” ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี