โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ ชุมชนตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม