การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดสระบุรี

โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึง 1 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดสระบุรี