การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี