กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดเกาะวังไทร

โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแห่งเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเกาะวังไทร ตำบลห้วยจรเข้ จังหวัดนครปฐม เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561