รับการตรวจประเมินมาตรฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561