เข้าอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

โรงเรียนช่างสำรวจนคปฐมและเทคโนโลยี จ.นครปฐม ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จ.นครปฐม ได้เข้าอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ วันที่  25  มกราคม 2562  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การวางหมุดหลักฐานการระดับ” ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี

โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  “การวางหมุดหลักฐานการระดับ” ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่  29  พฤศจิกายน 2561

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี

โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

รับการตรวจประเมินมาตรฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดเกาะวังไทร

โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแห่งเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเกาะวังไทร ตำบลห้วยจรเข้ จังหวัดนครปฐม เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ ชุมชนตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม

โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเดินขบวนในโครงการ “รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” ณ ชุมชนตำบลห้วยจรเข้ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561

อบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี

โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดสระบุรี

โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึง 1 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดสระบุรี